Storitve

Računovodske storitve in svetovanje opravljamo za samostojne podjetnike in za pravne osebe (d.o.o.). Možen je dogovor za opravljanje vseh storitev ali pa le za opravljanje določenega dela računovodstva.
Kaj lahko storimo za vas?

 • Storitve vodenja poslovnih knjig (glavna knjiga, saldakonte ).
 • Obračun davka na dodano vrednost (DDV ).
 • Storitve vodenja analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk).
 • Vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije.
 • Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ ( M4 ).
 • Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb: podjemne pogodbe,avtorski honorarji.
 • Blagovno in materialno knjigovodstvo.
 • Izdelava davčne bilance.
 • Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov)
 • Obračun zamudnih obresti, izpis opominov.
 • Fakturiranje.
 • Priprava kompenzacij, asignacij in cesij.
 • Obveščanje o polletnem poslovanju ( dobičku ).
 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti
 • Druge računovodske storitve in svetovalne storitve (davčno svetovanje).
 • Posredovanje plačilnih list ter TDKS datoteke za uvoz plačilnih nalogov za plače elektronsko.

Zakaj izbrati nas:

 • Odzivnost
 • Strokovnost
 • 100% individualna obravnava
 • Fleksibilnost
 • Zanesljivost

Svet je lahko naš.

Smo manjši računovodski servis, zato je obravnava naših strank osebna. Vsaki stranki se enakovredno posvečamo in ji svetujemo. Na nas lahko naslovite vsa vprašanja v zvezi z vašim poslovanjem. Prav tako vam bomo pomagali rešiti vse težave, s katerimi se boste srečali na vaši poslovni poti.

Delovni čas:

Obratovalni čas:

ponedeljek  07.00 - 15.00 ure

torek  07.00 -15.00 ure

sreda  07.00 -15.00 ure

četrtek 07.00 -15.00 ure

petek  07.00 - 14.30 ure

sobota: po razporedu!

nedelja in prazniki:  zaprto!

Kontakt:

tel.: 01/ 546-52-39
fax.: 01/ 546-52-39
GSM: 041 894 745
GSM: 041 231 514

e-mail: info@tadeja.eu

ali izpolnite obrazec.

Zakaj izbrati nas:

 • Odzivnost
 • Strokovnost
 • 100% individualna obravnava
 • Fleksibilnost
 • Zanesljivost

 

O nas:

Smo manjši računovodski servis, zato je obravnava naših strank osebna. Vsaki stranki se enakovredno posvečamo in ji svetujemo. Na nas lahko naslovite vsa vprašanja v zvezi z vašim poslovanjem. Prav tako vam bomo pomagali rešiti vse težave, s katerimi se boste srečali na vaši poslovni poti.